WORLD’S LEADING PACKAGING MANUFACTURE

 


EXCEL'S PACKAGING WORKING PROCESS .
SERVICES .

ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก


ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ทางเอ็กซ์เซลกรุ๊ปมีทีมงานให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการใช้งานบรรจุภัณฑ์
เพื่อลูกค้าจะได้บรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดหรับสินค้า และด้วยการทำแม่พิมพ์เองในโรงงานทำให้สามารถควบคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงการผลิตขั้นสุดท้าย เรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

การทำตัวนูน หรือตัวจม


ด้วยการกัดแผ่นอลูมิเนียมบางๆให้เป็น
ตัวอักษรหรือลวดลายต่างๆที่นูนขึ้นมาหรือจมลงไปและไปวางไว้บนแม่พิมพ์พลาสติกจะทำให้ปรากฏเป็นอักษร หรือลวดลายต่างๆตามที่ได้ออกแบบไว้บนเนื้อพลาสติกในขณะที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีข้อดีคือไม่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการทำ

การพิมพ์สี (Silk Screen)


การพิมพ์สีลงไปบนเนื้อพลาสติกแบบครั้งต่อครั้งผ่านเนื้อผ้าสังเคราะห์หรือ polyester การพิมพ์แบบนี้มีข้อดีคือมีราคาถูก ไม่ต้องลงทุนด้านเครื่องมือมากนักเมื่อเทียบกับการพิมพ์วิธีอื่น และง่าย แต่มีคุณภาพและสวยงาม ลูกค้าสามารถมีโลโก้ และชื่อพิมพ์อยู่บนเนื้อพลาสติกได้